Prop. 64 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av endringer i dagpengeregelverket)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i denne proposisjonen tilleggsbevilgning som følge av endringer i dagpengeregelverket under kap. 2541 Dagpenger, post 70 Dagpenger. Proposisjonen omfatter forslag som skal gjøre det lettere å kombinere dagpenger med utdanning og bedre mulighetene for å etablere egen næringsvirksomhet med dagpenger.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget