Prop. 65 L (2015–2016)

Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk)

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag lagt frem forslag til endringer i forvaltningsloven for Stortinget (Prop. 65 L (2015-2016)). Forslaget innebærer et forbud mot bruk av barn som tolk, eller som formidler av informasjon, mellom forvaltningen og privatpersoner. Det er foreslått unntak når det er nødvendig for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade, eller når det er nødvendig i andre nødsituasjoner. Det er også foreslått unntak i tilfeller der det ut fra hensynet til barnet og omstendighetene for øvrig må anses som forsvarlig. Forbudet gjelder formidling mellom norsk, samisk og andre språk samt tegnspråktolking.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget