Proposisjoner til Stortinget

Prop. 66 L (2014-2015)

Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)

Prop. 66L (2014-2015) - Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov med regler om utstedelse av nasjonalt ID-kort. Etter forslaget vil alle norske statsborgere kunne søke passkontorene om et nasjonalt ID-kort som vil være like sikkert som passet som identitetsbevis, og kunne erstatte passet som reisedokument i EØS-området. De foreslåtte vilkårene for å få et nasjonalt ID-kort med reiserett i EØS-området er i hovedsak de samme som vilkårene for å få pass, men det nasjonale ID-kortet vil etter forslaget også kunne utstedes i en variant som ikke gir reiserett. Alle nasjonale ID-kort skal ha samme tekniske sikkerhetsnivå som passene, og det foreslås blant annet regler om at kortet kan inneholde biometriske personopplysninger i form av ansiktsfoto og fingeravtrykk. Mer detaljerte regler om innretting av ordningen med nasjonalt ID-kort foreslås gitt i forskrift.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget