Prop. 73 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

I proposisjonen foreslås økonomiske tiltak i møte med koronavirusutbruddet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget