Prop. 74 L (2015–2016)

Lov om endring av juridisk kjønn

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om endring av juridisk kjønn. Det skal ikke lenger stilles krav om en bestemt diagnose eller medisinsk behandling for å få endret hvilket kjønn en person er registrert med i folkeregisteret (juridisk kjønn). Personer som opplever å tilhøre et annet kjønn enn de er registrert med, skal ha rett til å endre dette baseres på egen opplevelse av kjønnsidentitet. Personer som har fylt 16 år skal selv kunne søke om endring av juridisk kjønn. Barn og unge mellom 6 og 16 år skal kunne søke om å endre juridisk kjønn sammen med sine foreldre. Søknader om å endre juridisk kjønn skal behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten). Endring av juridisk kjønn og endring av navn henger ofte tett sammen. Departementet foreslår derfor også å senke aldersgrensen for å endre navn etter navneloven, fra 18 til 16 år.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget