Prop. 76 L (2015–2016)

Endringar i inndelingslova og kommunelova (behandling av kommunesamanslåingar mv.)

Proposisjonen inneheld framlegg om endringar i inndelingslova og kommunelova. Endringane i inndelingslova er knytta til behandling av kommunesamanslåingar, og er endringar departementet meiner er nødvendige for at samanslåingsprosessane lokalt skal gå smidig føre seg. Endringane i kommunelova er dels tekniske endringar og opprettingar og dels lovfesting av ei forsøksordning i Oslo kommune knytt til styring av kommunale føretak.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget