Prop. 78 L (2015–2016)

Endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar)

Proposisjonen handlar om høve til å gjennomføre sikkerheitskontrollar i psykisk helsevern.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget