Prop. 8 LS (2019–2020)

Endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394

I proposisjonen foreslås det lovendringer som gjennomfører forordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning. Det bes også om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget