Prop. 81 L (2019–2020)

Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov)

Proposisjonen inneholder forslag om at regler om internkontroll i en rekke sektorlover oppheves eller endres. Forslaget innebærer at krav om internkontroll med kommuneplikter skal være regulert helhetlig og samlet i ny kommunelov i stedet for i de ulike sektorlovene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget