Prop. 82 L (2017–2018)

Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet)

Proposisjonen gjelder endringer i barneloven og statsborgerloven. Departementet foreslår en hjemmel til å be om DNA-test før farskap erklæres for barn født i utlandet. Dette gjelder når DNA-test er nødvendig fordi barnet, moren eller han som vil erklære seg som far, ikke kan godtgjøre identiteten sin, eller det er grunn til å tro at det gis uriktige opplysninger om hvem som er far for å få norsk statsborgerskap til barnet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget