Prop. 85 S (2020–2021)

Etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste

Innbyggerne i nord har over tid hatt en lavere kapasitet på redningshelikoptre enn innbyggerne i resten av landet. Klimatiske forhold, lange avstander og lange mørkeperioder gir særlige utfordringer. Regjeringen foreslår opprettelse av en ny sivil redningshelikopterbase i Tromsø for å styrke beredskapen i Nord-Norge. Avtalen for Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard løper til 1. april 2022, med opsjon for forlengelse til 1. april 2024. Anbudskonkurransen viser at en felles leverandør og felles operert base for Tromsø og helikoptertjenesten for Sysselmannen vil gi økonomiske og kvalitetsmessige fordeler. Det legges derfor opp til en slik løsning, med forbehold om Stortingets samtykke. Det tas sikte på idriftsetting i løpet av 2022.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget