Prop. 86 S (2015–2016)

Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand – Arendal i Aust-Agder

Proposisjonen omhandler bompengefinansiering av prosjektet av E18 Tvedestrand – Arendal i kommunene Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Dagens veg har lav standard, delvis randbebyggelse og mange avkjørsler. Strekninger er ulykkesutsatt og har lavt hastighetsnivå. Det skal bygges 23 kilometer ny firefelts veg utenom bebyggelsen som vil gi både framkommelighets- og trafikksikkerhetsgevinster. Reisetiden mellom Tvedestrand og Arendal forventes redusert med om lag 8 minutter. Forventet utbyggingskostnad er 5 505 mill. kr hvorav bompengebidraget er 2 074 mill. kr.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget