Prop. 88 L (2020–2021)

Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk)

Tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget