Prop. 88 L (2020–2021)

Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger her frem forslag om en endring i inndelingslova § 29 for å endre det offisielle navnet på Nordland fylke til Nordland eller Nordlánnda. Dette vil innebære at fylkesnavnet blir tospråklig (norsk og lulesamisk).