Prop. 9 L (2019–2020)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget