Prop. 90 S (2020–2021)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport

EØS-komitebeslutning om endring av protokoll  10 i EØS-avtalen om kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport. Endringen innebærer at Norge innlemmes i EUs tollsikkerhetsområde og har de samme regler som EU om forhåndsvarsling og risikovurderinger av varer til og fra tredjeland.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget