Prop. 93 L (2014-2015)

Endringer i vegtrafikkloven mv. (vilkårsparkering)

Proposisjonen inneholder Regjeringens forslag til endringer i vegtrafikkloven mv. for å kunne innføre et nytt felles regelverk for offentlig og privat vilkårsparkering. Med vilkårsparkering menes parkering mot betaling, med tidsbegrensning eller på andre vilkår. Formålet med et nytt felles parkeringsregelverk er å sikre en forutsigbar og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomhet, likere konkurranseforhold og å tilrettelegge for tilsyn med virksomhetene. Det foreslås endringer i vegtrafikkloven §§ 8, 31, 37 og 38 og i domstolloven § 163 a.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget