Prop. 93 L (2019–2020)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d om rett til brukerstyrt personlig assistanse. Det foreslås en utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse for personer over 67 år som før fylte 67 år har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse etter bestemmelsens første punktum. 

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget