Prop. 97 L (2019–2020)

Endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

Proposisjonen foreslår endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap. Lovendringen vil gjøre barneloven § 4 teknologinøytral.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget