Prop. 98 L (2018–2019)

Endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven (lovfesting av en generell omgåelsesregel)

Finansdepartementet fremmer i proposisjonen forslag til lovfestet omgåelsesregel i skatteretten. Forslaget bygger på professor emeritus Frederik Zimmers utredning NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten. Utredningen har vært på høring.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget