Prop. 99 L (2017–2018)

Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)

Endringa i kulturminnelova § 28 første ledd skal leggje til rette for overføring av mynde frå statleg til fylkeskommunalt nivå, som ledd i regionreforma på kulturminneområdet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget