Prop. 99 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2020/2021)

Norske Reindriftsamers landsforbund og Staten ble 27. februar 2020 enige om ny reindriftsavtale for perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Avtalen omfatter økonomiske tiltak for reindriftsnæringen på 149,5 mill. kroner.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget