Prosjekt – DIFFERENSIERT regelverk for mikrobedrifter og nyetablerte