Ny regionalpolitikk - for ulike regionar. Globaliseringa gir nye føresetnader for regional vekstkraft

Publikasjonsnummer H-2163

Regjeringa la fram ei stortingsmelding om regionalpolitikken i 2005. Her presenterer Regjeringa regionalpolitiske mål, vurderingar av utfordringar i ulike delar av landet, og innsats som kan medverke til å nå måla knytte til både befolkningsutvikling og næringsutvikling.

Regjeringa la fram ei stortingsmelding om regionalpolitikken i 2005. Her presenterer Regjeringa regionalpolitiske mål, vurderingar av utfordringar i ulike delar av landet, og innsats som kan medverke til å nå måla knytte til både befolkningsutvikling og næringsutvikling. I den samanheng er det utarbeidd ei brosjyre som er ein kortversjon av meldinga.