Rapport: Betingelser for frivillig innsats - Motivasjon og kontekst

Rapport 1/2015 Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor v/ Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe

Rapporten er finansiert av Kulturdepartementet gjennom prosjektet «Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor». Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Uni Rokkansenteret og Institutt for samfunnsforskning.

I rapporten undersøker forskerne følgende spørsmål:

  • Hvordan rekrutteres folk til frivillig innsats?
  • Hva motiverer til frivillig innsats?
  • Hvorfor slutter folk med frivillig innsats?
  • Har nordmenns motiver og holdninger til frivillig arbeid endret seg de siste 15 årene?

Folder med hovedfunnene (.pdf)

Last ned hele rapporten på  www.sivilsamfunn.no