Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport om datalagringsdirektivet og menneskerettighetene

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har Hans Petter Graver, professor og dekan ved Universitetet i Oslo, og advokat Henning Harborg laget en utredning som tar for seg om de norske reglene om datalagring er i overenstemmelse med menneskerettighetene (EMK) etter EU-domstolens opphevelse av datalagringsdirektivet 8. april 2014. De norske reglene er vedtatte, men ikke trådt i kraft.

Les rapporten Datalagring og menneskeretighetene - utredning til Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet