Rapport: Evaluering av Frifond

Rambøll Management Consulting AS har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomført en evaluering av Frifond.

Evalueringen er gjennomført i perioden april-september 2013.

Rapport: Evaluering av Frifond (.pdf)