Rapport: Evaluering av musikkutstyrsordningen

Rapport 2015-05 PROBA samfunnsanalyse utarbeidet for Kulturdepartementet

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Kulturdepartementet evaluert Musikkutstyrsordningen.

Rapporten "Evaluering av musikkutstyrsordningen" (.pdf)