Rapport for 2006-2008 under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene

Utenriksdepartementet og Statens strålevern har utarbeidet en rapport som tar for seg helheten i atomsikkerhetsarbeidet under handlingsplanen i perioden 2006-2008. I denne perioden ble det bevilget 305 millioner kroner til nye tiltak.

Rapport for 2006-2008 under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (pdf)

Russisk versjon av rapporten (pdf)