Rapport: Forenklingspotensialet i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Av Geir Sundet og Martin Samuelsen, KPMG, 20. april 2016

KPMG har på oppdrag fra Kulturdepartementet levert rapport om forenklingspotensialet i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner.

Rapporten "Forenklingspotensialet i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner" (.pdf)

Kulturdepartementet vil vurdere oppfølging av rapporten i samråd med aktuelle departementer og frivillig sektor.