Rapport fra Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i Sør-Asia

Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen overleverte sin rapport til regjeringen ved justisminister Odd Einar Dørum onsdag 20. april 2005.

Rapport fra Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i Sør-Asia

Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen overleverte sin rapport til regjeringen ved justisminister Odd Einar Dørum onsdag 20. april 2005.

Rapporten kan leses her (pdf: 8 Mb).


Bestilling av rapport:
Akademika AS
Postboks 8134 Dep
0033 Oslo

Telefon: 800 80 960