Rapport fra FNs kvinnekommisjon (CSW) 2017

Den 61. sesjon i FNs kvinnekommisjon (CSW) fant sted i FNs hovedkvarter i New York i perioden 13.-24. mars 2017. Myndigheter, forskere, eksperter, praktikere og sivilsamfunn var samlet for å diskutere årets hovedtema, som var kvinners økonomiske selvstendighet i et arbeidsliv i endring.

Her er Norges rapport fra CSW i 2017.