Rapport fra NOKUT: Evaluering av ingeniørutdanninger

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har gjennomført en evaluering av alle landets ingeniørutdanninger.

Klikk på denne lenken for å lese rapporten på NOKUTs nettsider