Rapport: Journalistikkens blindsoner

Rapport skrevet på oppdrag for Mediemangfoldsutvalget om journalistikkens blindsoner. Hvilke temaer dekkes ikke av norske medier? Hvilke stemmer kommer ikke til orde? Er det forskjell på hvordan ulike medietyper dekker ulike saksområder? Og kommer de samme stemmene til uttrykk i alle medier?

Rapporten "Journalistikkens blindsoner" (.pdf) utarbeidet av Nina Kvalheim og Helle Sjøvaag, Universitetet i Bergen, 2016.