Rapport: Kollektiv handling i digitale medier - Nye digitale skiller?

Av Ivar Eimhjellen og Jørn Ljunggren, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2017-3

Denne rapporten er basert på en spørreundersøkelse fra 2016 og gir en oversikt over bruk av digitale medier til ulike former for sosialt og politisk engasjement blant nordmenn.

Datagrunnlaget er samlet inn av TNS Gallup på oppdrag for Institutt for Samfunnsforskning.

Rapporten er finansiert av Kulturdepartementet gjennom Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Rapporten "Kollektiv handling i digitale medier - Nye digitale skiller?" (.pdf)