Rapporter og planer

Rapport om Bedriftshelsetjenesten

Arbeids- og sosialdepartementet etablerte i desember 2019 en prosjektgruppe med fagmyndighetene Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) for å foreslå tiltak og virkemidler for videreutvikling av bedriftshelsetjenesten. Dette er prosjektgruppens rapport.

Rapport

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet