Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport om beskyttelse av barn mot seksuelt misbruk og utnytting

Europarådets konvensjon om vern av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk trådde i kraft 1. oktober 2018. Norge har nå oversendt sin første rapport om gjennomføring av konvensjonen til Europarådet.

Formålet med konvensjonen (også kalt Lanzarote-kovensjonen) er å forebygge og bekjempe alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn, beskytte rettighetene til barn som er utsatt for slike overgrep, og å fremme nasjonalt og internasjonalt samarbeid mot slike overgrep.

Konvensjonen inneholder et bredt spekter av forebyggende tiltak og hjelpe- og støttetiltak for voldsutsatte og tiltak overfor seksuallovbrytere.

Rapporten besvarer et spørreskjema utarbeidet av Lanzarote-komiteen, og gir et overblikk over gjennomførte tiltak og politikk når det gjelder bekjempelse av seksuell utnytting og seksuelt misbruk av barn.

Rapporten er koordinert av Barne- og familiedepartementet. Justis- og beredskapsdepartementet med Politidirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet har bidratt til rapporten og Sametinget har gitt innspill.

Les rapporten:

Norsk (PDF)

Engelsk (PDF)