Rapport om pakkeinndeling av togtrafikken på Østlandet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet levert en anbefaling til trafikkpakker for de gjenstående konkurranserundene om drift av persontogtrafikken på Østlandet.

Les rapporten her

Les nyhetsartikkel om rapporten på Jernbanedirektoratets nettside