Rapport om finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren

En forskergruppe ved Universitetet i Bergen har utarbeidet en rapport på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren - teoretiske vurderinger.

Klikk på denne lenken for å lese rapporten om finasieringssystemet (word)

Klikk her for å lese rapporten i pdf-format