Rapport om klimaeffekt av økt sykling og gåing

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Civitas utarbeidet rapporten "Klimaeffekt av økt sykling og gåing, og suksesskriterier for økt sykling".

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Civitas utarbeidet rapporten "Klimaeffekt av økt sykling og gåing, og suksesskriterier for økt sykling".

Les rapporten her (pdf)

Civitas har utviklet en brukervennlig modell (Excel)for utregning av reduksjon i klimagasser ved økt sykkel- og gangandel. Modellen er tilgjengelig på Samferdselsdepartementets hjemmesider. Den kan fritt brukes av kommuner og fylkeskommuner og være til hjelp i planlegging av gang- og sykkelvegsprosjekter.

Les også Samferdselsdepartementets nettnyhet av 22. februar 2013 om rapporten: Ola og Kari kan bli nesten like flinke til å sykle som Holger Danske