Rapport om menneskehandel

Kvinner fra Øst-Europa forteller om veien til og livet i prostitusjon i Norge. Fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO

Kvinner fra Øst-Europa forteller om veien til og livet i prostitusjon i Norge. Rapporten er bestilt av Justisdepartementet som et ledd i arbeidet mot menneskehandel.

“My life is too short; I want to live now”

- Kvinner fra Øst-Europa forteller om veien til og livet i prostitusjon i Norge

Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo har gjennomført en undersøkelse finansiert av Justis- og politidepartementet. Målet var kunnskap om organisering, erfaringer og opplevelser, samt å legge til rette for utviklingen av konkrete kontroll- og hjelpetiltak i Norge. Dette er en del av arbeidet mot menneskehandel.

Undersøkelsen ser på hvordan menneskehandel for prostitusjonsformål foregår på vei til og i Norge, og hvordan dette ser ut for kvinnene. Forskerne intervjuet østeuropeiske kvinner i prostitusjon. De observerte også prostitusjonsarenaer i Oslo for å få overblikk over bevegelser og komme i kontakt med mulige informanter og andre som kunne bidra med kunnskap om situasjonen.

Kvinnene som ble intervjuet var mellom 20 og 43 år gamle og de fleste hadde mye erfaring med prostitusjon. De hadde reist ut flere ganger, noen ganger under vilkår som kan karakteriseres som menneskehandel, andre ganger gjennom ”hjelpere”, og nå oftere og oftere på egenhånd.

  • Les forskernes sammendrag her. (pdf-format)
  • Les hele rapporten her. (pdf-format)