Rapport om midlertidige stillinger i universitets- og høyskolesektoren

Rapport fra Kunnskapsdepartementets midlertidighetsutvalg

Arbeidsgruppens oppgave har vært å undersøke bruken av midlertidige ansettelser ved fire institusjonener. Undersøkelsen omfatter stillingsgruppene undervisnings- og forskerstillinger, administrative stillinger og stillinger på lektornivå.

Høsten 2015 besluttet Kunnskapsdepartementet å sette ned en arbeidsgruppe for å kartlegge bruken av midlertidige ansettelser i universitets- og høyskolesektoren nærmere. Arbeidsgruppen fikk følgende sammensetning:

  • Irene Sandlie personaldirektør, Universitetet i Oslo
  • Janicke Stople, HR-direktør, Universitetet i Bergen
  • Gaute Storås, HR-direktør, Høgskolen i Østfold
  • Finn Ragnvald Huseby, Personal- og organisasjonsdirektør, Høgskolen i Hedmark

Arbeidsgruppen skulle beskrive midlertidigheten ved UiO, UiB, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Hedmark.

Endelig_rapport_midlertidighet docx (L)(998252).pdf