Rapport om samisk forskning og høyere utdanning

Det regjeringsoppnevnte utvalget som har vurdert utviklingstrekk, behov og målsettinger for samisk forskning og urfolksforskning, herunder rammer for strategisk samarbeid, institusjons- og nettverksbygging”.

 

Det regjeringsoppnevnte utvalget som har vurdert utviklingstrekk, behov og målsettinger for samisk forskning og urfolksforskning, herunder rammer for strategisk samarbeid, institusjons- og nettverksbygging”.