Rapport om tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen

Econ har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

Econ har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet kartlagt tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Undersøkelsen dekker tilbudet, organiseringen, saksbehandling, økonomi og skillet mellom § 5.7 i Opplæringslova og det statlige øremerkede tilskuddet, tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage.

Les rapporten her