Rapport om utvikling av Alnabru godsterminal

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en rapport om utvikling av Alnabru godsterminal i Oslo.

Les hovedrapporten her.

Delrapporter og nyhetssak om utredningen er tilgjengeligelig på nettsiden til Jernbanedirektoratet.