Rapport om veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere

Veiledningsordning for nytilsatte nyutdannede lærere ble innført høsten 2010. Denne rapporten er en kartlegging av veiledningsordningen gjennomført midt i det første semesteret ordningen skal gjelde.

Denne kartleggingen er gjennomført som del av avtalen om veiledningsordning for nytilsatte nyutdannede lærere mellom Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS og Kunnskapsdepartementet (KD). Kartleggingen er utviklet og gjennomført i samarbeid mellom KS og KD.

Veiledningsordning for nytilsatte nyutdannede lærere ble innført høsten 2010. Denne rapporten er en kartlegging av veiledningsordningen gjennomført midt i det første semesteret ordningen skal gjelde, og ikke en evaluering av ordningen. Resultatene fra kartleggingen viser at 3 av 4 skoler enten er i gang med veiledningsordningen eller har konkrete planer om en slik ordning. Veiledningsordningen har kommet lengst på skoler som har hatt nytilsatte nyutdannede lærere høsten 2010.

Lenke til rapporten (pdf-format 1 mb)