Rapport om virkninger av tilpasset språkopplæring for språklige minoriteter

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Undervisning på eget morsmål gjør det ikke vanskeligere for minoritetselever å lære norsk eller andre fag. Det viser en rapport NOVA har laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Klikk på denne lenken dersom du vil lese rapporten om tilpasset språkopplæring