Grunnopplæring for voksne 2005-2013

Rapport om regjeringens tiltak og initiativ

Grunnopplæring for voksne 2005-2013 oppsummerer regjeringens tiltak og initiativ for å få flere voksne til å fullføre videregående opplæring, og for at voksne som har behov for det skal ha mulighet til å styrke sine grunnleggende ferdigheter.