Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport: Samfunnsengasjert ungdom - Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo

Av Guro Ødegård og Audun Fladmoe, Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor, 2017-2

Denne rapporten tar for seg ungdom i Oslo sin deltakelse i frivillige organisasjoner og politiske aktiviteter.

Studien bygger på den omfattende spørreundersøkelsen Ung i Oslo 2015, som involverer mer enn 24 000 ungdommer fra 8. klasse på ungdomsskolen til 3. trinn på videregående i hovedstaden. For å kunne si noe om endringer i ungdommers deltakelsesmønster over tid, har man benyttet tall fra Ung i Oslo 2006 og 2012, samt andre undersøkelser om valgdeltakelse. Studien retter et særlig fokus på å avdekke om det er noen grupper av ungdom som står utenfor de interessefellesskapene organisasjoner og politikken representerer. Studien retter oppmerksomhet særlig mot gutter og jenter med og uten minoritetsbakgrunn –og forskjeller mellom ungdom med ulike familieressurser.

Rapporten "Samfunnsengasjert ungdom - Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo" (.pdf)