Rapport: Utvalg for å vurdere en mulig samordning av lov om forbud mot profesjonell boksing og lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Utvalgets vurdering ble overlevert til Kulturdepartementet 1. mars 2013.